KRIJEMO VAŠ HRBET

Vzajemna zaščita prihodka v primeru dolgotrajne bolezni ali poškodbe.

Zaradi dolgotrajne poškodbe ali bolezni lahko vaš redni zaslužek usahne, nadomestila za bolniško odsotnost pa komajda krijejo stroške preživetja. Zaščitite svoj prihodek in svojo prihodnost s pridružitvijo Fondu. Če zbolite ali se poškodujete, vsak mesec prejmete denarno nadomestilo iz fonda svoje skupine, ki vam pomaga okrevati brez skrbi.

ŽELIM SE ZAŠČITITI
PlayVide Button

Fond je vzajemna zaščita prihodka
v primeru dolgotrajne bolezni ali poškodbe

Prednosti Fonda

fond-home-1 1.

Fond deluje kot vzajemni krizni sklad, v katerem člani posamezne skupine poskrbijo drug za drugega v primeru nezmožnosti dela zaradi dolgotrajne bolezni ali poškodbe in izgube prihodka.

fond-home-2 2.

Vsak član skupine mesečno vplača določen znesek v fond skupine. V primeru dolgotrajne bolezni ali poškodbe kateregakoli izmed članov skupine, pomoči potreben član prejema fiksno mesečno denarno nadomestilo iz skupinskega fonda, dokler si ne opomore.

fond-home-3 3.

Član skupine je upravičen do fiksnega mesečnega denarnega nadomestila po preteku 30 koledarskih dni od dneva začetka bolniškega staleža. Upravičenost do nadomestila član dokazuje z bolniškim listom oz. potrdilom o upravičeni odsotnosti z dela.

fond-home-4 4.

Vsak član skupine redno mesečno vplačilo nakazuje na svoj lasten, namenski varčevalni bančni račun. V primeru izstopa iz Fonda vplačana sredstva ostanejo vaša, zmanjšana so le za morebiten delež, ki je bil porabljen za mesečna denarna nadomestila pomoči potrebnim članom skupine.

ŽELIM SE ZAŠČITITI

Latest from our Blog

Fond, vaš rezervni načrt

form1-2

Fondu se lahko pridružite kot posameznik ali skupina. 
Si želite izvedeti več? Zaupajte nam svoje podatke in z veseljem vam predstavimo Fond.

Na voljo smo na telefonski številki: 030 793 840,
vsak delovnik med 9. in 16. uro, ali na [email protected]