Delam zato, da živim.
In ne obratno!

Fond je moja varnostna mreža za življenje

Življenje je pravzaprav preprosto – del svojega časa delam, prihodek od dela pa mi omogoča,
da živim življenje, kakršno si želim. Moja pravila, moj zaslužek, moje življenje.

Včasih pa se stvari obrnejo v drugo smer: bolezen, izčrpanost ali poškodba lahko hitro spremenijo življenje, kot ga poznam. Brez dela ni zaslužka, brez zaslužka pa se kakovost življenja hitro spremeni.

Fond mi pomaga zaščititi moj življenjski stil in ohraniti finančno samostojnost, kakršne sem vajen.

ŽELIM SVOJ FOND

FOND. Zaščiti svoje prihodke.

Fond ni klasično zavarovanje. S pomočjo skupine enako mislečih vam Fond zagotavlja finančno varnostno mrežo, ki vam pomaga ohraniti kakovost življenja v mesecih ali letih finančne negotovosti zaradi bolezni ali poškodbe.

Zdravstveno zavarovanje krije stroške zdravljenja ali rehabilitacije. Večina obstoječih zavarovanj za primer izgube prihodka ponujajo nadomestilo le za primer trajne invalidnosti.

Fond pa priskoči na pomoč takrat, ko se navadna bolezen ali poškodba zavleče dlje, kot smo načrtovali. Življenje pa teče dalje. Kako si zagotoviti standard, za katerega trdo delamo? Ko nam je delo onemogočeno za nekaj mesecev ali celo leto ali dve, Fond pomaga nadomestiti del prihodka.

circled-image1

Fond zagotavlja prihodek za življenje,
najemnino, kredit, hrano in ostale izdatke,
ki v primeru odsotnosti z dela ne izginejo.

circled-image2

Fond poskrbi, da se vaši
dolgoročni načrti ne bodo podrli,
tudi če niste sposobni delati kot do sedaj.

Komu je Fond namenjen?

Fond je namenjen vsem, ki si želijo v primeru nezmožnosti za delo zagotoviti trdo prisluženo dostojno življenje.
V Sloveniji je preko 100 tisoč samozaposlenih, malih obrtnikov, zaposlenih v kulturi, športu,
samostojnih novinarjev, in drugih “freelancerjev” in delovnih posameznikov, ki so v primeru
nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe prepuščeni sami sebi.

Bolniško nadomestilo je le osnova za življenje, Fond pa ohranja kakovost življenja.

ŽELIM SVOJ FOND

Kako deluje Fond?

Kako deluje fond

Fond deluje kot krizni sklad, ki ga tvorijo samozaposleni, ljudje s podobnimi poklici ali vsi, ki si želijo ohraniti kakovost življenja. Tudi takrat, ko gre vse narobe. Fond je nov pogled na zavarovanje, saj zagotavlja reden prihodek za vse, ki jih je doletelo nepričakovano – bolezen, poškodba, izgorelost ali še kaj drugega.

Jedro Fonda je skupina vsaj 25 ljudi in vsak mesečno prispeva določen znesek. Če kateri od članov ni zmožen delati dlje kot en mesec, mu Fond zagotavlja mesečno nadomestilo, dokler ni spet pripravljen na delo.

Vsi člani ene skupine Fonda vplačujejo enak mesečni znesek, ki zagotavlja enako višino mesečnega nadomestila. Da ste upravičeni do nadomestila, zadostuje bolniški list (Potrdilo o upravičeni odsotnosti od dela).

Vplačilo v Fond ni nepovratna zavarovalniška premija, temveč naložba v stabilno prihodnost. Vplačan mesečni prispevek ostaja na vašem bančnem računu. Če se odločite izstopiti iz skupine, bo zmanjšan le za morebitni delež, ki ste ga prispevali za člana skupine z manj sreče.

Fond je prilagojen
vašim potrebam

Mesečna obveznost
33 EUR

podrobnosti

25 EUR
Prispevek v vaš fond

Znesek ostane v vaši lasti
na vašem bančnem računu

8 EUR
Administracija fonda

Ugodnost za vse člane:
zavarovanje izpada dohodka
za odsotnosti daljše od 24 mesecev

Mesečno nadomestilo

500EUR

Mesečna obveznost
44 EUR

podrobnosti

35 EUR
Prispevek v vaš fond

Znesek ostane v vaši lasti
na vašem bančnem računu

9 EUR
Administracija fonda

Ugodnost za vse člane:
zavarovanje izpada dohodka
za odsotnosti daljše od 24 mesecev

Mesečno nadomestilo

700EUR

Mesečna obveznost
60 EUR

podrobnosti

50 EUR
Prispevek v vaš fond

Znesek ostane v vaši lasti
na vašem bančnem računu

10 EUR
Administracija fonda

Ugodnost za vse člane:
zavarovanje izpada dohodka
za odsotnosti daljše od 24 mesecev

Mesečno nadomestilo

1000EUR
ŽELIM VEČ INFORMACIJ

Zakaj je Fond drugačen od klasičnih zavarovanj?

Prispevek ni premija. Levji delež denarja ostane vaš, na vašem bančnem računu. Če skupino zapustite, odnesete denar s seboj.

Člani skupine morebitno nezmožnost opravljanja dela posameznega člana krijejo sorazmerno iz mesečnih prispevkov.

Če vaša bolezen ali poškodba traja več kot dve leti, nadomestilo prevzame zavarovalnica.