Ste že bili pri zdravniku ali zobozdravniku? Potem ste najverjetneje uveljavljali tudi obvezno zdravstveno zavarovanje, ki se od dodatnega zavarovanja precej razlikuje. Ob vsakokratni uporabi kartice zdravstvenega zavarovanja najverjetne ne pomislite na vse, kar se skriva v ozadju. Veste le, da so zdravstvene storitve, ki jih v danem trenutku potrebujete, krite v sklopu sklenjenega zdravstvenega zavarovanja oz. dodatnega zavarovanja. 

Kakšna je torej vloga zdravstvenega zavarovanja v naših življenjih in kakšne so razlike med obveznim zdravstvenim in dodatnim zavarovanjem? Odgovore na vprašanja iščemo v članku, zato berite dalje. 

dodatno-zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje in dodatno zavarovanje: kakšno vlogo imata v našem življenju? 

Čeprav se o tem ne sprašujemo dnevno, imata zdravstveno zavarovanje in dodatno zavarovanje v naših življenjih ogromno vlogo. Poleg tega, da lahko z zdravstvenim zavarovanjem brez večjih težav poskrbimo za lastno zdravje, nas obe zavarovanji ščitita tudi pred visokimi stroški zdravstvenih storitev. 

V primeru, da zdravstvenega zavarovanja oz. dodatnega zavarovanja nimamo urejenega, moramo za vsako zdravstveno storitev odšteti kar nekaj denarja — a nekoliko več o tem v nadaljevanju. V primeru sklenjenega zavarovanja pa je zavarovalnica tista, ki krije nastale stroške storitev oz. nam te povrne

Tudi, če se prehranjujete zdravo, se ustrezno gibate in na vsakem koraku pazite na svojo dobrobit, to še ne pomeni, da ne potrebujete zdravstvenega zavarovanja. Zdrav življenjski slog ni dovolj, da bi vas varoval pred nesrečami in ostalimi nepričakovanimi dogodki, ki nam lahko življenje v nekaj trenutkih obrnejo na glavo. 

Kaj zajema zdravstveno zavarovanje? 

Ureditev zdravstvenega zavarovanja se razlikuje od države do države. Nezgode in nesreče se dogajajo, a vsaka država ima drugačen pogled na to, kdo mora ob nezgodi kriti stroške zdravljenja. V Sloveniji se lahko s plačevanjem mesečne premije izognemo enormnim stroškom v primeru nesreče, zaradi katere bi potrebovali zdravniško pomoč. 

Ustrezno urejeno zdravstveno zavarovanje nudi varnost v primeru bolezni ali poškodbe, saj krije stroške tveganja v primerih bolezni, poškodb in v drugih primerih, ko potrebujemo zdravniško asistenco

Kdaj je oseba zavarovana? 

Zavarovane osebe so zavarovanci in družinski člani, ki so zavarovani po njih. Ti morajo izpolnjevati pogoje, zapisane v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

V Sloveniji poznamo obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Za obvezno zdravstveno zavarovanje skrbi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, medtem ko se moramo za sklenitev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja obrniti na pristojne zavarovalnice. Podrobneje o tem v naslednjem poglavju. 

Tu je pomembno omeniti še, da redno zaposlene delavce lahko v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi sam delodajalec, ki pa ni dolžan poskrbeti tudi za prostovoljna zdravstvena zavarovanja. Ker obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije vseh možnih zdravstvenih potreb, je dobro, da za dopolnilno oz. dodatno zavarovanje poskrbite sami

Dopolnilno in dodatno zdravstveno zavarovanje

Zgoraj smo omenili, da prostovoljno zdravstveno zavarovanje delimo na dve vrsti zavarovanj. Sedaj pa si podrobneje poglejmo, za kateri dve vrsti gre in kaj pokrivata. 

Poznamo torej: 

  • dopolnilna zdravstvena zavarovanja, ki krijejo razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja niso krite v celoti, in 
  • dodatna zdravstvena zavarovanja, ki zavarovancu zagotavljajo večji obseg pravic oz. višji standard storitev, kot je sicer določeno v obveznem zavarovanju.

Zgornji dve vrsti zavarovanja ljudje pogosto med seboj zamenjujejo, a kot je razvidno iz zapisanega, ne gre za isto oz. enakovredno vrsto prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. V nadaljevanju si podrobneje poglejmo, zakaj potrebujemo dodatno zavarovanje kot dopolnitev obveznemu

Zakaj potrebujemo dodatno zavarovanje? 

Zapisali smo, da dodatno zavarovanje opredeljujemo kot nadstandardno zavarovanje, zaradi katerega lahko zavarovanec koristi višji standard storitev, kot bi jih lahko v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dodatno zavarovanje lahko sklenemo poleg dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in nato dosežemo še višjo stopnjo kritja

Največja prednost dodatnega zavarovanja je v tem, da z njegovo pomočjo do zdravnika dostopamo veliko hitreje, kot je to mogoče sicer. Glavna lastnost dodatnega zavarovanja je namreč, da lahko v primeru potrebe po urgentni oz. hitri zdravniški pomoči preskočite čakalne vrste in do ustrezne zdravniške obravnave pridete v izredno kratkem času. Prav tako lahko to storite brez napotnice

Pri zdravnikih in specialistih se vijejo vse daljše vrste, ki še dodatno otežujejo hiter dostop do zdravstvenih storitev. Tako je tudi zanimanje za dodatna zavarovanja vse večje. Dodatno zdravstveno zavarovanje je tretja oz. najvišja stopnja kritja v primeru, da pride do nepričakovanih dogodkov. Tu govorimo o zahtevnejših zdravniških posegih, stroških zdravil … 

Vsaka zavarovalnica nudi drugačne oblike dodatnega zavarovanja, vi pa se lahko odločite, katerega potrebujete. Dodatno zavarovanje lahko sklenete na preprost način — izberete kritje, ki ga potrebujete in nato pogodbo sklenete kar prek spleta ali pri izbrani zavarovalnici

Koliko boste morali za zdravstvene storitve odšteti v primeru, da nimate urejenega dodatnega zavarovanja? 

Obvezno zdravstveno zavarovanje nekatere storitve krije v celoti, medtem ko pri nekaterih pokriva zgolj delež ali pa stroškov storitev sploh ne pokriva. Da bi se izognili tem stroškom, potrebujete dopolnilno zdravstveno zavarovanje, o katerem smo pisali prej. Dodatno zdravstveno zavarovanje po drugi strani krije stroške že zgoraj naštetih težjih, plačljivih zdravstvenih storitev in zdravil, predvsem pa pohitri postopek in lahko zagotovi izplačila določenih denarnih nadomestil, kot npr. nadomestilo za operacijo. 

Koliko boste odšteli za določeno zdravstveno storitev v primeru, da nimate urejenega dodatnega zavarovanja, je torej odvisno od zdravstvene storitve, ki jo opravljate in njene cene

Če potegnemo črto, je priporočljivo, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklene vsak, ki ima urejeno tudi obvezno zdravstveno zavarovanje in je zavezan za doplačilo v primeru uporabe storitev, ki jih sicer v določeni meri pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje. Dodatno zavarovanje pa je tako namenjeno predvsem vsem, ki bi radi do zdravstvenih storitev dostopali hitreje in z manj skrbmi

Potrebujete še več informacij? Preletite še preostale Fondove objave!

In ne pozabite nam slediti na Facebooku ali LinkedInu!