Kako deluje

V Fond se lahko vključi vsak posameznik, s.p.-jevec ali redno zaposleni, ki želi zaščititi svoj prihodek. Na kožo je pisan samostojnim podjetnikom, samozaposlenim, obrtnikom in drugim freelancerjem, ki so v primeru daljše bolezni in nezmožnosti opravljanja dela prepuščeni sami sebi.

ŽELIM SE ZAŠČITITI

Kako deluje?

Kako deluje fond

ČLANSTVO & SKUPINE

Ob vključitvi v Fond postanete član skupine najmanj 25 in največ 50 ljudi, pridružite se lahko obstoječi skupini ali zasnujete svojo. Vsi člani skupine so zavezani, da s fiksnimi mesečnimi vplačili tvorijo skupinski fond, iz katerega se črpajo denarna nadomestila v primeru dolgotrajne bolezni ali poškodbe kateregakoli člana skupine. Skupina zaživi ob zadostnem številu članov in izboru predsednika, ki bdi nad upravljanjem skupinskega fonda in zastopa člane v razmerju do tretjih oseb (npr. zavarovalnice). Članstvo je časovno neomejeno.

MESEČNA VPLAČILA & SKUPINSKI FOND

Vsak član redno vplačuje fiksen mesečni znesek na svoj lasten namenski varčevalni bančni račun, s katerim krije prispevek v skupinski fond, zavarovanje izpada dohodka za odsotnost, daljšo od dveh let, in administrativno podporo za vodenje podjetju Fond.

Sredstva na namenskih varčevalnih bančnih računih oz. v skupinskem fondu ostanejo nedotaknjena, dokler kateri izmed članov skupine ne zboli ali se poškoduje ter potrebuje denarno nadomestilo. Tedaj se vsakemu članu skupine na mesečni ravni trga sorazmerni delež za kritje nadomestila.

MESEČNA DENARNA NADOMESTILA

Vsak pomoči potreben član je upravičen do denarnega nadomestila po preteku 30 koledarskih dni od začetka trajanja bolniškega staleža, če redno vplačuje svoje mesečne prispevke. Zahtevek za izplačilo odda preko aplikacije Fond s fotografijo zdravniškega potrdila o nezmožnosti opravljanja dela.

Izplačilo pomoči potrebnemu članu se klasificira kot donacija, saj se nakazuje iz namenskih varčevalnih bančnih računov ostalih članov skupine. V primeru bolniškega staleža, daljšega od dveh let, izplačevanje mesečnih nadomestil prevzame zavarovalnica, član pa zapusti skupino.

PREGLEDNOST & NADZOR

Vsak član ima dostop do aplikacije Fond, kjer je razvidno trenutno stanje na namenskem varčevalnem računu vsakega člana, skupno stanje sredstev v skupinskem fondu, seznam članov skupine, trajanje in znesek izplačanih denarnih nadomestil. Aplikacija omogoča tudi oddajo zahtevka za izplačilo denarnega nadomestila pomoči potrebnem članu.

PRENEHANJE ČLANSTVA

V primeru izstopa iz skupine vsa sredstva, zbrana na namenskem varčevalnem računu člana, ostanejo v njegovi lasti in le-ta lahko z njimi prosto razpolaga. Vsak član lahko kadarkoli zapusti skupino, a mora to sporočiti tri mesece pred načrtovanim izstopom. Prav tako pa lahko skupina z glasovanjem izloči člana, ki krši pravila Fonda.

Fond, vaš rezervni načrt

form1-2

Fondu se lahko pridružite kot posameznik ali skupina. 
Si želite izvedeti več? Zaupajte nam svoje podatke in z veseljem vam predstavimo Fond.

Na voljo smo na telefonski številki: 030 793 840,
vsak delovnik med 9. in 16. uro, ali na [email protected]