Pogoji uporabe

Spletna stran Fond

Ti splošni pogoji in določila (v nadaljevanju: pogoji) predstavljajo osnovo za pravila in dogovore, ki jih skleneta Fond in uporabnik spletne strani Fond.

Toplo vam priporočamo, da pozorno preberete te splošne pogoje. Prosimo, kopijo teh splošnih pogojev shranite na svojem računalniku in naredite ustrezno varnostno kopijo ter jih natisnite, če je le mogoče, da jih boste lahko uporabili tudi v prihodnje.

Fond si pridržuje pravico, da občasno spremeni te splošne pogoje. Svetujemo vam, da občasno pregledate pogoje na spletni strani Fond.

Te splošne pogoje je izdalo podjetje Fond d.o.o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija, matična številka: 8657882000 (v nadaljevanju: Fond) in veljajo od 1. junija 2020.

Uvod

Z dostopom do spletne strani in njeno uporabo sprejmete in se zavezujete, da boste spoštovali te pogoje in določila ter politiko zasebnosti. Če teh pogojev ne sprejmete, ne dostopajte do spletne strani in je ne uporabljajte. Izrecno izključujemo kakršnokoli odgovornost glede takšnega nepooblaščenega dostopa in uporabe spletne strani.

Na podlagi vašega soglasja in skladnosti s temi pogoji vam podeljujemo osebno, omejeno, neizključno, preklicljivo in neprenosljivo licenco za uporabo te spletne strani izključno v osebne, zakonite in nekomercialne namene, kot so določeni v teh pogojih.

Če imate kakršnakoli vprašanja glede teh splošnih pogojev, še pred uporabo te spletne strani stopite v stik z nami na naslovu [email protected].

Opredelitev pojmov
Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, pomenijo naslednje:

»Mi« se nanaša na podjetje podjetje Fond d.o.o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju tudi Fond).

»Spletna stran« pomeni spletne strani, ki jih upravljamo in se nahajajo na naslovu https://fond.si ali drugem naslovu, s katerim ga bomo morda nadomestili.

»Vi« pomeni uporabnika spletne strani.
»Uporabniki« je skupno ime za uporabnike te spletne strani.

»Pogodba« Pogodbo sestavljajo dokumenti, opisani v Splošnih pogojih in določilih ter v Politiki zasebnosti.

»Pogoji« ali «pogoji in določila« pomeni te splošne pogoje in določila za uporabo spletne strani.

»Piškotki« pomeni majhne besedilne datoteke, ki jih naša spletna stran naloži na trdi disk vašega računalnika za shranjevanje informacije o vaši uporabniški seji in identifikacijo vašega računalnika.

»Osebni podatki« pomeni podatke, ki jih posredujete sami, kot tudi informacije o vašem vedenju na spletni strani.

Dostop

Uporaba spletne strani

Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste polnoletni. Soglašate, da boste spletno stran uporabljali na način, ki ne škoduje nam, drugim uporabnikom ali tretjim osebam. Pridržujemo si pravico, da brez vnaprejšnjega obvestila prekinemo ali omejimo vaš dostop do spletne strani, če kršite te pogoje ali imamo razlog, da menimo, da ste kršili te pogoje.

Brez obvestila lahko trajno ali začasno izključimo spletno stran ali njene dele.

V največjem obsegu, kot ga dovoljuje zakonodaja, so storitve in vsebine, ki jih Fond zagotavlja na spletni strani ali preko nje, zagotovljene v obstoječi obliki in z vsemi morebitnimi napakami, Fond pa se izrecno odpoveduje vsem izrecnim ali posrednim jamstvom, vključno z – vendar ne omejeno na – jamstvi glede stanja, kakovosti, trpežnosti, zmogljivosti, točnosti, zanesljivosti, prodajne kakovosti ali primernosti za določen namen. Vsa tovrstna jamstva, zagotovila, pogoji in zaveze so s tem izključena.

V največjem obsegu, kot ga dovoljuje zakonodaja, Fond ne daje nikakršnih zagotovil ali jamstev glede veljavnosti, točnosti, pravilnosti, zanesljivosti, kakovosti, stabilnosti, celovitosti ali ažurnosti informacij, zagotovljenih na spletni strani ali preko nje; Fond ne daje nikakršnih zagotovil ali jamstev glede kateregakoli izdelka ali storitve, ponujenega ali prikazanega na spletni strani ali ponujenega z uporabo spletne strani.

Vsi uporabniki po lastni presoji in na lastno odgovornost s pomočjo spletne strani naložijo, prenesejo ali drugače pridobijo material in vsak uporabnik je izključno odgovoren za škodo, povzročeno računalniškim sistemom podjetja Fond, ali izgubo podatkov zaradi prenosa teh materialov. Kakršnikoli pisni ali ustni nasveti ali informacije, ki jih uporabnik prejme od podjetja Fond ali na spletni strani, ne pomenijo nikakršnega jamstva, ki ni izrecno navedeno v teh pogojih.

Fond nima nikakršnega nadzora ali odnosa s stranmi zunanjih ponudnikov in njihovih strani ne promovira ter ne sprejema odgovornosti za škodo, ki bi bila posledica vsebine teh strani zunanjih ponudnikov. Ponudniki lahko kadarkoli spremenijo svoje pogoje uporabe, namen, uporabo piškotkov itd.

Spremembe spletne strani

Pridržujemo si pravico, da brez obvestila začasno ali trajno spremenimo ali umaknemo to spletno stran (ali katerikoli njen del).

Povezave na tretje osebe

Da bi svojim uporabnikom zagotovili dodano vrednost, vam lahko zagotovimo povezave na druge spletne strani ali vire, do katerih lahko dostopate po lastni presoji. Ob obisku spletnih strani, na katere vodijo povezave, potrjujete in soglašate, da nismo odgovorni za dejanja ali pravne odnose, ki morda nastanejo, ko zapustite spletno stran.

Splošne določbe

Licenca za uporabo spletne strani

Ob uporabi te spletne strani vam podeljujemo osebno, omejeno, neizključno, preklicljivo in neprenosljivo licenco za uporabo te spletne strani izključno v osebne, zakonite in nekomercialne namene.

Omejitve uporabe

Vaša pravica do uporabe spletne strani je omejena na zgoraj podeljeno licenco in brez našega izrecnega dovoljenja ne smete kopirati, prikazovati, distribuirati ali spreminjati spletne strani ali kateregakoli njenega dela.

Pridržek pravice

Potrjujete in soglašate, da naša last ostanejo vse avtorske pravice, blagovne znamke in druge pravice intelektualne lastnine na materialih ali vsebinah, ki so vam zagotovljene v okviru spletne strani. Ta material vam je dovoljeno uporabljati samo na podlagi našega predhodnega izrecnega soglasja.

Pravice intelektualne lastnine

Če ni drugače navedeno, so vsi materiali, kar brez omejitev vključuje logotipe, imena blagovnih znamk, slike, načrte, fotografije, video posnetke ter pisne in druge materiale, ki se pojavljajo kot del naše spletne strani, registrirana ali neregistrirana intelektualna lastnina, ki je v naši lasti in jo upravljamo in licenciramo. Svoje pravice intelektualne lastnine uveljavljamo in jih bomo še naprej uveljavljali v največjem možnem obsegu. Drugi izdelki in imena podjetij, omenjeni na naši spletni strani, so lahko intelektualna lastnina njihovih lastnikov.

Zbiranje osebnih podatkov

Za informacije o zbiranju podatkov, oglaševanju in uporabi piškotkov si oglejte našo politiko zasebnosti na naslovu https://fond.si/politika-zasebnosti.

Spremembe teh pogojev

Pridržujemo si pravico, da občasno spremenimo in/ali zamenjamo te pogoje. Sami ste odgovorni, da redno preverjate, če je prišlo do sprememb pogojev.

Zadnja različica pogojev je na voljo na naslovu https://fond.si/pogoji-uporabe ali na drugi lokaciji, ki je navedena na spletni strani.