Pogosta vprašanja

Do izplačila ste upravičeni po preteku 30 koledarskih dni od začetka bolniškega staleža in ob predložitvi zdravniškega potrdila o nezmožnosti opravljanja dela.
V Fond se lahko vključi vsaka polnoletna oseba do starosti 65 let.
Iz Fonda lahko izstopite kadarkoli brez navajanja posebnega razloga, s trimesečnim odpovednim rokom.
Višino mesečnega vplačila izberete ob vstopu v skupino. Če želite višino mesečnega vplačila spremeniti, morate zamenjati skupino in se vključiti v tisto, kjer člani vplačujejo želeni znesek.
Če skupina izgubi člana, Fond poskrbi, da se mu čim prej pridruži nov član. Ko skupina izgubi člana, se sredstva v skupinskem fondu zmanjšajo za toliko, kolikor je doslej član nakazal na svoj lasten namenski varčevalni bančni račun.