Priznajmo si, nihče ne načrtuje bolezni ali poškodbe in si je ne želi, pa naj še tako zelo potrebuje dopust od hektičnega delovnega urnika. A življenje je nepredvidljivo — kadarkoli nam lahko vrže polena pod noge. Smiselno je, da smo na tovrstne življenjske situacije čim bolj pripravljeni. Z informacijami o tem, kolikšno bolniško nadomestilo nam pripada, in tudi z rezervo denarja, ki ga je pametno imeti na strani za težke čase.

Berite dalje in preverite, kako izračunamo vrednost svojega bolniškega nadomestila in kako ga lahko še povišamo.  

bolnisko-nadomestilo

Kaj določa višino bolniškega nadomestila?

Nadomestilo, ki ga prejmemo za čas bolniške odsotnosti, je osnovna pravica vsakega delavca. Višina nadomestila plače je odvisna od štirih dejavnikov:

 1. osnove za nadomestilo,
 2. razloga za odsotnost z dela,
 3. trajanja začasne odsotnosti in
 4. načina vrednotenja. 

Osnova za nadomestilo izhaja iz povprečne mesečne plače in nadomestil, ki so vam bila izplačana v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela, oziroma iz povprečne osnove za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela.

Slednje ne velja v primeru: 

 • če niste imeli plače oziroma osnove za plačilo prispevkov v celotnem preteklem koledarskem letu oz. do tedaj, ko je nastopila začasna zadržanost od dela;
 • če ste se poškodovali na poti na delo, preden je nastopil čas dela;
 • če niste mogli nastopiti dela zaradi bolezni ali poškodbe od prihoda iz služenja vojaškega roka. 


Nadomestilo za bolniško odsotnost ne more biti nikoli manjše od zajamčene plače ali višje od plače, ki bi jo dobili, če bi delali. 

Osnova za odmero nadomestila se vrednoti na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, in sicer enkrat letno glede na podatke Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Usklajevanje osnove za odmero nadomestila je opredeljeno v Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji

Razlogi za odsotnost so lahko različni — od poškodbe, bolezni pa vse do transplantacije ali darovanja krvi. Delež osnove za bolniško nadomestilo je različen za vsak razlog, medtem ko je pri času trajanja razlika le v tem, ali ste odsotni manj ali več kot 90 dni. 

Kolikšen delež osnove za bolniško nadomestilo vam pripada?

Vse je odvisno od razloga za odsotnost in pa trajanja odsotnosti. Poglejmo si, kolikšna je osnova za bolniško nadomestilo v vsaki možni situaciji.

Razlog za bolniško odsotnost: bolezen

 • Pri manj kot 90 dnevih odsotnosti osnova za bolniško nadomestilo znaša 80 %.
 • Pri več kot 90 dneh odsotnosti je osnova za bolniško nadomestilo 90 %. 

Razlog za bolniško odsotnost: poškodba izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela ali spremstvo

 • Pri manj kot 90 dnevih odsotnosti osnova za bolniško nadomestilo znaša 70 %.
 • Pri več kot 90 dneh odsotnosti je osnova za bolniško nadomestilo 80 %. 

Razlog za bolniško odsotnost: poklicna bolezen ali poškodba pri delu

 • Pri manj kot 90 dnevih odsotnosti osnova za bolniško nadomestilo znaša 100 %.
 • Pri več kot 90 dneh odsotnosti je osnova za bolniško nadomestilo 100 %. 

Razlog za bolniško odsotnost: nega ali usposabljanje za rehabilitacijo otroka

 • Pri manj kot 90 dnevih odsotnosti osnova za bolniško nadomestilo znaša 80 %.
 • Pri več kot 90 dneh odsotnosti je osnova za bolniško nadomestilo 80 %. 

Razlog za bolniško odsotnost: transplantacija 

 • Pri manj kot 90 dnevih odsotnosti osnova za bolniško nadomestilo znaša 100 %.
 • Pri več kot 90 dneh odsotnosti je osnova za bolniško nadomestilo 100 %. 

Razlog za bolniško odsotnost: izolacija 

 • Pri manj kot 90 dnevih odsotnosti osnova za bolniško nadomestilo znaša 90 %.
 • Pri več kot 90 dneh odsotnosti je osnova za bolniško nadomestilo 100 %. 

Razlog za bolniško odsotnost: darovanje krvi
Pri manj kot 90 dnevih odsotnosti osnova za bolniško nadomestilo znaša 100 %.

Primer izračuna bolniškega nadomestila za plačo

Najlažje bo, če si pogledamo konkreten primer, ki vam bo pomagal pri izračunu višine lastnega bolniškega nadomestila. 

Razlog za bolniško odsotnost: bolezen

Čas trajanja bolniške odsotnosti: 24.—28. maj 2021 (5 delovnih dni oz. 40 delovnih ur)

Bruto plača tekočega meseca: 1850,28 evrov

Število delovnih ur v tekočem mesecu: 168

Preden se lotite izračuna, morate vedeti, koliko znaša vaša osnovna urna postavka. Navedena je na plačilni listi, lahko pa jo izračunate tudi sami — po spodnji enačbi: bruto plača tekočega meseca : število delovnih ur v tekočem mesecu. V našem primeru to pomeni: 1850,28 : 168 = 11,01 evra

Sedaj, ko imamo vse informacije, lahko s spodnjo formulo izračunamo višino nadomestila v času bolniške odsotnosti: osnovna urna postavka * čas trajanja bolniške odsotnost v urah * delež osnove. V številkah to pomeni: 11,01 * 40 * 0,8 = 352,32 evra 

V času bolniške odsotnosti bi v našem primeru prejeli nadomestilo plače v višini 352,32 evra. 

Kako povišati svoje bolniško nadomestilo?

Višina bolniškega nadomestila varira glede na razlog in trajanje naše odsotnosti, a delež njene osnove ostaja isti. Zaradi tega se lahko odsotnost z dela hitro pozna na denarnici in tudi na naših zmožnostih vzdrževanja enakega življenjskega standarda, kot smo ga bili vajeni dotlej. Naše telo tako v primeru bolezni ne trpi le zaradi bolezni ali poškodbe, temveč tudi zaradi skrbi, povezanih s plačevanjem mesečnih stroškov.

Kako lahko obrnete veter v svoj prid? Tako, da vsak mesec premišljeno namenite nekaj denarja na varčevalni račun ali pa se pridružite Fondu, saj vam ta konec koncev obljublja še večjo podporo, kot če varčujete in se ob tem zanašate le nase. 

Pri Fondu namreč z mesečnim vplačilom npr. 33 evrov pridobite kar 500 evrov mesečnega nadomestila v primeru bolniške odsotnosti, daljše od 30 dni. Tako boste na mesečni ravni prejeli oboje — bolniško nadomestilo s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in še mesečno nadomestilo iz Fonda. Če seštejemo oba zneska, se takoj počutimo varnejše glede prihodnosti in nepredvidljivih nesreč. 

Preberite si več o Fondu, novi obliki zaščite prihodka, ki črpa moč kolektivne podpore med ljudmi. Izbirate lahko med tremi različnimi paketi, ki vam prinašajo različno visoko mesečno nadomestilo.