Koronavirus je v letu in pol pustil neizbrisen pečat v našem življenju. Spremenile so se naše nakupovalne in potovalne navade, delo se je iz pisarn premaknilo v domače kabinete, stisk rok pa je nadomestil trk komolcev. Nedvomno pa sta epidemija in z njo povezano zaprtje države najbolj pretresla svet samostojnih podjetnikov. Raziskali in zapisali smo 8 najpogostejših izzivov, pred katere so bili postavljeni s. p. -jevci zaradi epidemije koronavirusa. 

Ali je koronavirus s. p.-jem prinesel več izzivov kot ostalim?

Podjetništvo prinaša številne pozitivne izkušnje, saj lahko naše življenje začini s strastjo in občutkom svobode. Pa vendar se je dobro zavedati, da več svobode pomeni tudi manj varnosti in stabilnosti. To je še posebej očitno v negotovih obdobjih gospodarskih, političnih in zdravstvenih kriz. Med slednje sodi tudi epidemija koronavirusa, ki je samostojne podjetnike nedavno postavila pred številne izzive, nekatere izmed njih pa celo pahnila na sam rob preživetja. Začasne prepovedi poslovanja, upad strank in nezmožnost načrtovanja so le nekatere izmed ovir, s katerimi so v preteklih mesecih srečevali podjetniki zaradi koronavirusa.

8 najpogostejših izzivov samostojnih podjetnikov  v času koronavirusa

Koronavirus je samostojno podjetniško pot spremenil v negotov tek z ovirami. Ampak naj vam težko obdobje ne odvzame delovnega zanosa. Saj veste, vsak premagan izziv nas naredi močnejše. Poglejmo, kaj vse je samostojnim podjetnikom na pot postavil novi koronavirus.

Začasna prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev 

To je nedvomno ukrep, ki je najbolj neposredno prizadel poslovno uspešnost podjetnikov in samozaposlenih v času epidemije. Gre za začasen ukrep, ki pa ga je vlada sprejela večkrat, in sicer kot odgovor na aktualno epidemiološko sliko v državi. Z ukrepom je bilo samostojnim podjetnikom prepovedano neposredno ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na območju Republike Slovenije. Prepoved ni veljala za primere poslovanja med podjetji. Ta ukrep je najmočneje prizadel s. p.-jevce, ki se ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi (frizerstvo, masaže, kozmetični saloni itn.) in imetnike gostinskih lokalov. 

V želji po omejitvi širjenja epidemije smo v času koronavirusa omejili tudi sami sebe. Iz previdnosti smo se odpovedali številnim aktivnostim, ki so pred epidemijo tvorile naš vsakdan. Pogosto je šlo tudi za dejavnosti, ki so prinesle prihodek samostojnim podjetnikom, kot je npr. obisk frizerskega salona, trgovskega centra ali restavracije. Logični posledici sta bili (in še vedno sta) zmanjšan obseg dela in izpad dohodka samostojnih podjetnikov.

Upad števila strank in potreba po odpuščanju delavcev

Manj strank pomeni manj zaslužka. To lahko v končni fazi privede do potrebe po odpuščanju in do izgube dobrih delavcev. Zaposleni so temelj uspešnih podjetij, zato lahko nenadna izguba predstavlja velik udarec za posel. 

Nezmožnost (dolgoročnega) načrtovanja 

V času epidemije koronavirusa je sprememba postala edina stalnica. Vsak dan je lahko prinesel nove prepovedi in ukrepe, ki so neposredno vplivali na poslovanje samostojnih podjetnikov. Takšna nestabilnost je za posel izjemno stresna, saj podjetnikom onemogoča načrtovanje osnovnih dejavnosti, kot so nabava zalog, organizacija dogodka in finančno načrtovanje. Saj veste, kaj pravijo — načrtovanje je ključ do uspeha. Brez slednjega je vsaka odločitev tveganje, še posebej pri samostojnih podjetnikih, ki nimajo ogromnih finančnih rezerv.

Vladna pomoč je prišla (pre)pozno

V marcu 2020 se je vse odvijalo izjemno hitro. Koronavirus se je pojavil v Evropi, nato pri nas in kar naenkrat smo morali ukrepati. Država se je zaprla v rekordnem času in prvi val epidemije smo uspešno zajezili. V toku dogajanja pa je bilo videti, kot da je vlada pozabila na samostojne podjetnike. Prepoved opravljanja dejavnosti za številne samostojne podjetnike je prišla v veljavo tako rekoč čez noč in vladna pomoč se je zdela kot edina rešitev za ohranitev likvidnosti. Ker pomoč za samozaposlene ni prišla pravočasno, oz. je bila odobrena šele v dopolnitvenih protikoronskih svežnjih, so zaradi nezmožnosti plačevanja prispevkov in fiksnih stroškov številni samozaposleni svoje s. p.-je zaprli. 

Številna podjetja so (po)iskala alternativne vire prihodka

Številni ukrepi ter pozna in nezanesljiva pomoč s strani države so v času epidemije mnoge podjetnike pripeljali do roba. Ker pa je iskanje rešitev in alternativ v svetu podjetništva običajna dejavnost, so se številni podjetniki prilagodili novemu redu in v svoj posel vnesli različne spremembe. Gostinci so se v veliki meri preusmerili v prevzem in dostavo hrane na dom, turistična podjetja so razširila svojo dejavnost v spletno prodajo, umetniki so našli svoje mesto na različnih spletnih platformah. Rodile so se krasne, navdihujoče podjetniške zgodbe. Večinoma so nas dosegle preko ekranov, saj je koronavirus povzročil množično selitev družbenega in poslovnega dogajanja na splet.

Posel je v času epidemije prešel v spletno okolje

Omejitev medosebnih stikov v času epidemije je naša življenja še bolj povezala z uporabo tehnologije. Skoraj ni bilo področja, ki se ne bi na takšen ali drugačen način posluževalo uporabe modernih tehnologij. Na splet smo preselili službene sestanke in pijače s prijatelji. Šole so tja preselile svoje učilnice. Osebni trenerji in učitelji joge so svojo energijo prelivali na stranke preko ekranov. 

Premik posla na splet je bil v času epidemije videti kot edina rešitev za številne podjetnike, ki niso mogli opravljati svojega posla. Žal pa ta rešitev ni zajela vseh. Preusmeritev na splet je za podjetje velik časovni in finančni zalogaj. Nekatera izmed njih niso imela (in še vedno nimajo) sredstev in znanja za hitre in obsežne spremembe. Spet drugi samostojni podjetniki opravljajo dejavnost, ki je preko spleta enostavno ni mogoče izvajati. Sem sodijo masažni in kozmetični saloni, otroške igralnice, športni klubi itd. Naj smo se v času epidemije še tako zahvaljevali uporabi modernih tehnologij, ta ni uspela rešiti vseh samozaposlenih in podjetnikov. 

Težji dostop do upravnih organov

Lastniki s. p.-ja se dobro zavedate, kako pomembna je podpora s strani državnih upravnih organov. Ena izmed nalog, ki jih vključuje samostojno podjetništvo, je tudi urejanje papirologije in preseganje številnih birokratskih ovir. V času številnih sprememb so samostojni podjetniki potrebovali še več podpore s strani upravnih organov, v praksi pa se je na žalost dogajalo nasprotno. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom se je spremenila tudi organizacija dela za zaposlene v državnih organih. Delo se je omejilo v obsegu in v veliki meri prestavilo na splet. Tako je bil dostop do upravnih organov otežen, kar je še bolj oslabilo situacijo samozaposlenih v času epidemije koronavirusa. 

Do zdaj smo spoznali, da so imeli ukrepi za preprečevanje širjenja covida-19 številne negativne učinke na samozaposlene. Kaj pa, ko se te virus dotakne neposredno in zboliš? 

Samostojni podjetniki so zboleli za koronavirusom

Upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa je preprečilo številne okužbe — še vedno pa se lahko zgodi, da zbolimo. V primeru potrjene okužbe s koronavirusom se odredi izolacija, ki traja najmanj 10 dni. Po potrebi jo nato podaljšuje osebni zdravnik. Če je govora o hujši obliki bolezni, pa se lahko bolniška odsotnost podaljša tudi na več mesecev. 

Kaj to pomeni za imetnike s. p.-ja? Ker imate s. p., vam nadomestilo plačil prispevkov in plače s strani ZZZS pripada šele po 30 delovnih dneh. Višina bolniškega nadomestila je odvisna od višine zavarovalne osnove (od višine plačanih prispevkov za socialno varnost), razloga in trajanja začasne zadržanosti z dela. Vsaka odsotnost z dela samostojnemu podjetniku predstavlja velik izpad dohodka. Še posebej, če le-ta nima zaposlenih, ki bi lahko del nalog prevzeli nase. 

Delite z nami svojo podjetniško izkušnjo v času epidemije koronavirusa

Ljudje smo ustvarjeni, da se povezujemo. Skupaj smo močnejši in to velja tudi v svetu podjetništva. Podjetniki so se med seboj povezovali od nekdaj. V zgodovini so trgovci tvorili cehe, pozneje so jih nadomestila različna trgovska društva, gospodarske zbornice, podjetniške skupine. Epidemija koronavirusa je samostojne podjetnike povezala skozi številne izzive in ovire, pa tudi skozi navdihujoče zgodbe o iznajdljivosti in uspehu. Ste se tudi vi srečevali (in se še srečujete) s podobnimi izzivi v času koronavirusa? Veseli bomo vaše zgodbe! Z nami jo lahko delite preko zasebnega sporočila na našem FB profilu ali pa nam pišite na [email protected]